Huurgarantie

Ook na het afsluiten van het huurcontract dient een huursituatie van zeer kort nabij opgevolgd te worden. We geven bij deze een korte opsomming van de belangrijkste risico’s voor verhuurders:

  • Wanbetaling.
  • Discussie over onderhoudsplicht.
  • Huurschade bij verlaten van het pand.
  • Niet-nakomen van andere huurdersverplichten (verzekeringsplicht, onderhoudsplicht, onregelmatige betaling).

Met onze specifieke bijstand Huurgarantie proberen we een verhuurder maximaal te ondersteunen. Uw pand wordt mee-opgenomen in onze opvolgingsmodule waardoor wij instaan voor indexatie, opvragen onderhouds-attesten, controle op continuïteit van de verzekeringsplicht en eventueel specifieke verplichtingen.

Bij wanbetaling staan we in voor het invorderingsproces inclusief procedure voor de vrederechter.

Bovendien staan we in deze formule in voor wederverhuring wanneer we de bemiddelende vastgoedmakelaar waren en de huurder binnen de 2 jaar het pand verlaat.

We bieden de optie Huurgarantie ook aan niet-klanten. Vraag ons naar de specifieke voorwaarden en geniet optimaler van uw vastgoedinvestering.