Verkopen met CERTIM

CERTIM is uw betrouwbare bondgenoot bij een gebeurtenis die misschien maar enkele malen in uw leven voorvalt. Bovendien zorgt een vastgoed-transactie voor heel wat complexiteiten en is een verkoop-proces soms een uitdaging op emotioneel vlak.

Met constant wijzigende wetgevingen, een snel evoluerende kopersmarkt en steeds complexer wordende marketing en media werken we op een strategische manier naar een vruchtbare en geslaagde transactie.

Met een jarenlange ervaring in de wereld van bouw, ontwikkeling, verzekeringen en financieringen bieden we u als kandidaat-verkoper een pak ervaring en een unieke kijk op de vastgoedmarkt. 

We doorlopen even een stappen-proces dat u begeleidt naar een geslaagde verkoop:

  1. Tijdens een introductie luisteren we naar uw specifieke wensen en verwachtingen.
  2. We maken een studie en marktanalyse van uw eigendom.
  3. Via een sneak preview en het consulteren van onze kopers-database toetsen we alvast ons aanbod aan de marktsituatie.
  4. We werken een strategisch marketing plan uit.
  5. We stellen een commercieel dossier samen, dat u beschermt op technisch en juridisch vlak.
  6. We begeleiden kandidaat-kopers, rapporteren gedetailleerd over het verloop van het dossier en adviseren u ten alle tijde.
  7.  We waken erover dat alle bezoeken aan uw eigendom veilig en gerust verlopen.
  8.   We staan u bij in de onderhandeling over prijs en voorwaarden.
  9. Bij een akkoord bekommeren we ons om de afhandeling van de transactie.
  10. Ook na verkoop staan we u bij op fiscaal en financieel vlak.